Tọa đàm trực tuyến “Đổi mới công tác điều trị nghiện ma túy”

Ngày 24/6, Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức tọa đàm trực tuyến “Đổi mới công tác điều trị nghiện ma túy” nhằm cung cấp cho độc giả cái nhìn tương đối toàn diện về công tác cai nghiện ma túy.

25/06/2013 16:37

Các video đã đăng

> >