Thực trạng nạn mại dâm tại TP. Hồ Chí Minh

Mại dâm trá hình; gái bán dâm ngang nhiên gạ gẫm, chèo kéo khách... Dù các cơ quan chức năng ráo riết ra quân nhưng tệ nạn xã hội vẫn tràn lan từ ngoại thành đến trung tâm thành phố.

20/03/2012 14:13

Các video đã đăng

> >