Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu năm 2011 Dự án "Phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam" tỉnh Khánh Hòa do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại
Số văn bản 747
Ký hiệu QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/03/2011
Người ký Lê Xuân Thân
Trích yếu Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu năm 2011 Dự án "Phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam" tỉnh Khánh Hòa do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Khánh Hòa
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
573/TTG-VX 14/05/2007 Công văn số 573/TTG-VX của Thủ tướng Chính phủ : V/v mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy.
511/QĐ-TTg 25/04/2007 Quyết định Về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Vũ Thanh Hoa, Chánh Văn phòng Bộ Công an
2075/VPCP-CN 18/04/2007 Công văn số 2075/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chăm sóc và điều trị HIV/AIDS