Về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành Phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh
Số văn bản 1467
Ký hiệu QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/07/2011
Người ký Ngô Hòa
Trích yếu Về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành Phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
27/TB/TW 02/02/2012 Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về việc sơ kết chỉ thị 54-CT/TW, ngày 30-11-2005 của Ban Bí thư (khoá IX) về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới"
06/KH-BCĐ 20/01/2012 Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2012 của tỉnh Thanh Hóa
05/KH-BCĐ 20/01/2012 Kế hoạch phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2012 của tỉnh Thanh Hóa
268/BHXH-BCĐ 19/01/2012 Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2012 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
2287/BHXH-TT 19/01/2012 Về việc tổ chức "Tháng hành động phòng, chống ma túy"
10/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH 19/01/2012 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
75/QĐ-UBND 11/01/2012 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2011
15/QĐ-UBND 06/01/2012 Quyết định về việc công nhận xã không có tệ nạn ma túy năm 2011 tỉnh Bắc Giang
82/KH-BCĐ 29/12/2011 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Hà Nam
5845/QĐ-UBND-NC 29/12/2011 Về việc ban hành Đề án "Nâng cao hiệu quả xóa bỏ các địa bàn phức tạp về ma túy ở Nghệ An giai đoạn 2011-2015"
5837/QĐ-UBND-NC 29/12/2011 Về việc ban hành Đề án "tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015
3837/BNN-KTHT 28/12/2011 Về việc tăng cường kiểm tra, xóa bỏ diện tích tái trồng cây chứa chất ma túy niên vụ 2011-2012
4368/QĐ-UBND 28/12/2011 Quyết định phê duyệt kinh phí Tổ chức cuộc thi "Tình nguyện viên với công tác tuyên truyền, tư vấn phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2011"
8983/UBND-DTMN 26/12/2011 Về việc tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2011 và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2012
9059/VPCP-KGVX 21/12/2011 Về việc xây dựng báo cáo quốc gia về AIDS (báo cáo UNGASS)
1356/QĐ-UBND 19/12/2011 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Kon Tum
8971/VPCP-KGVX 16/12/2011 Về việc chuẩn bị tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2011 và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2012
8931/VPCP-KGVX 15/12/2011 Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone
300/TB-VPCP 14/12/2011 Thông báo số 300/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về kết quả kiểm tra công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại thành phố Hải Phòng
2840/QĐ-BGTVT 12/12/2011 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Bộ Giao thông vận tải