Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về việc sơ kết chỉ thị 54-CT/TW, ngày 30-11-2005 của Ban Bí thư (khoá IX) về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới"
Số văn bản 27
Ký hiệu TB/TW
Ngày ban hành 02/02/2012
Người ký Trương Tấn Sang
Trích yếu Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về việc sơ kết chỉ thị 54-CT/TW, ngày 30-11-2005 của Ban Bí thư (khoá IX) về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới"
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Phân loại Thông báo
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/CT-BYT 01/02/2010 Về phục vụ y tế trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010
02/CT-UBND 25/01/2010 Chỉ thị về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân
159/QĐ-UBND 15/01/2010 Quyết định công nhận danh sách xã, phường trọng điểm về HIV/AIDS năm 2010 của tỉnh Ninh Thuận
66/VPCP-KGVX 06/01/2010 Công văn số 66/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tiêu chí xã, phường trọng điểm về ma túy
28/VPCP-KGVX 05/01/2010 Công văn số 28/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tiếp nhận thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy "Bông sen"
9329/VPCP-KGVX 31/12/2009 Công văn số 9329/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v hỗ trợ kinh phí phòng, chống ma túy cho tỉnh Yên Bái
9220/VPCP-KGVX 28/12/2009 Công văn số 9220/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy "Thiên Thanh Hoàn"
08/CT-UBND 28/12/2009 V/v tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2010
9170/VPCP-KGVX 25/12/2009 Công văn số 9170/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
35/CT-UBND 24/12/2009 Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010 tại Thủ đô Hà Nội
19/CT-UBND 22/12/2009 Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
34/CT-UBND 17/12/2009 Về việc tăng cường quản lý người nước ngoài trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới
34/CT-UBND 17/12/2009 Chỉ thị Về việc tăng cường quản lý người nước ngoài trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới
5114/KH-UBND 11/12/2009 Kế hoạch Hành động của tỉnh Ninh Thuận vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
8134/VPCP-KGVX 13/11/2009 Công văn số 8134/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v Tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ cơ sở tiêu biểu trong công tác phòng, chống HIV/AIDS
8049/VPCP-KGVX 11/11/2009 Công văn số 8049/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v hoãn phân công thành viên UBQG 50 đi kiểm tra, giám sát tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2009
2085/TTG-QHQT 03/11/2009 Công văn số 2085/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v Phê duyệt bổ sung vốn và mở rộng Dự án của Bộ Y tế do Quỹ toàn cầu tài trợ cho phòng chống HIV/AIDS
316/TB-VPCP 02/11/2009 Thông báo số 316/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị "Thực trạng và chính sách về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong công nhân, viên chức lao động"
2176/QĐ-UBND 27/10/2009 Quyết định hỗ trợ cai nghiện tại cộng đồng cho 150 đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Yên Hưng
2123/QĐ-CT 24/10/2009 Quyết định về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng,chống tệ nạn mại dâm tỉnh Tuyên Quang