Thông báo số 271/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp kiểm điểm công tác 9 tháng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác cuối năm 2011 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Số văn bản 271
Ký hiệu TB-VPCP
Ngày ban hành 09/11/2011
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Trích yếu Thông báo số 271/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp kiểm điểm công tác 9 tháng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác cuối năm 2011 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Thông báo
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
22/KH-UBND 19/07/2011 Về việc thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm năm 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
23/KH-UBND 19/07/2011 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm năm 2011 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
1467/QĐ-UBND 17/07/2011 Về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành Phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh
54/KH-UBND 16/07/2011 Kế hoạch phòng, chống mại dâm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015
2242/QĐ-UBND 13/07/2011 Quyết định phê duyệt giá trần và kế hoạch đấu thầu mua sắm Dự án "Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa"
1486/QĐ-UBND 11/07/2011 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
1545/QĐ-UBND 06/07/2011 Quyết định khen thưởng thành tích tấn công trấn áp tội phạm ma túy
2771/UBND-VX 05/07/2011 Về việc triển khai thực hiện Chương trình của Chính phủ về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
1947/QĐ-UBND 04/07/2011 Về việc thành lập Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
1947/QĐ-UBND 04/07/2011 Quyết định về việc thành lập Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
3247/QĐ-UBND 04/07/2011 Ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015
3247/KH-UBND 04/07/2011 Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015
172/TB-UBND 27/06/2011 Thông báo kết quả phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy tỉnh 6 tháng đầu năm 2011 trên địa bàn tỉnh
2374/QĐ-UBND 25/06/2011 Về việc ban hành Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015
2015/LĐTBXH-PCTNXH 23/06/2011 Về việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
2311/QĐ-UBND 22/06/2011 Về việc ban hành Chương trình cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015
177/QĐ-UBDT 20/06/2011 Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS năm 2011 của Ủy ban Dân tộc
917/QĐ-UBND 16/06/2011 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dam thành phố Hải Phòng
3655/VPCP - KGVX 03/06/2011 Công văn số 3655/VPCP - KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
885/TTG - KGVX 03/06/2011 Công văn số 885/TTG - KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm