V/v bổ sung phòng, chống Lao vào UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Số văn bản 2045
Ký hiệu VPCP-KGVX
Ngày ban hành 15/03/2019
Người ký Nguyễn Văn Tùng
Trích yếu V/v bổ sung phòng, chống Lao vào UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Công văn
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
581/BLĐTBXH-BVCSTE 05/03/2012 Công văn về việc triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2012
1088/BYT-AIDS 05/03/2012 Công văn về việc xây dựng kế hoạch điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone giai đoạn 2013-2015
15/KH-BCĐ 05/03/2012 Kế hoạch phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2012
264 /QĐ-LĐTBXH 05/03/2012 Phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2012
465/QĐ-UBND 27/02/2012 Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu: Mua sắm hàng hóa của Ban Quản lý dự án Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang năm 2012
225/QĐ-UBND 27/02/2012 Về việc khen thưởng đột xuất trong tấn công, trấn áp tội phạm về Ma túy
509/LĐTBXH-PCTNXH 27/02/2012 Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm năm 2012
27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH 24/02/2012 Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính : Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng
03/CTPH-TCDS 24/02/2012 Chương trình phối hợp giữa Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế và Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015
459/LĐTBXH-BVCSTE 22/02/2012 Về việc hướng dẫn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2012
11/PCAIDSMTMD 20/02/2012 Xét khen thưởng trong công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2011
929/CĐ-VPCP 17/02/2012 Công điện của Văn phòng Chính phủ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc gửi báo cáo về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm chuẩn bị cho công tác tổng kết năm 2011 của Ủy ban Quốc gia
19/KH-UBND 16/02/2012 Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2012 của UBND thành phố Hà Nội
837/VPCP- KGVX 15/02/2012 Về việc báo cáo tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2008-2010
235/QĐ-UBND 10/02/2012 Quyết định công nhận danh sách các xã, phường, thị trấn trọng điểm về HIV/AIDS năm 2012 của tỉnh Ninh Thuận
173/QĐ-UBND 10/02/2012 Về việc khen thưởng công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2011
12/KH-UBND 09/02/2012 Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy năm 2012
133/TB-VPCP 06/02/2012 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
626/VPCP-KGVX 04/02/2012 Về việc báo cáo định kỳ chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
139/UBND-VX 03/02/2012 Về việc tiếp tục tài trợ Dự án phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam giai đoạn 3