V/v bổ sung phòng, chống Lao vào UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Số văn bản 2045
Ký hiệu VPCP-KGVX
Ngày ban hành 15/03/2019
Người ký Nguyễn Văn Tùng
Trích yếu V/v bổ sung phòng, chống Lao vào UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Công văn
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
358/LĐTBXH-BVCSTE 10/02/2011 V/v Hướng dẫn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2011
10/KH-BCĐ40 08/02/2011 Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015
11/HD-BCĐ40 08/02/2011 Hướng dẫn tiêu chí xác định người nghiện ma túy và phân loại xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
223/QĐ-UBND 28/01/2011 Quyết định bổ sung, kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Hưng Yên
228/QĐ-UBND 25/01/2011 Quyết định công nhận danh sách xã, phường trọng điểm về HIV/AIDS năm 2011 của tỉnh Ninh Thuận
300/QĐ-UBND 24/01/2011 Quyết định thành lập Hội đồng xét chọn bệnh nhân điều trị Methadone tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa
04/KH-BCĐ 21/01/2011 Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2011
205/QĐ-UBND 21/01/2011 Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án "Phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam" tỉnh Thừa Thiên Huế do Ngân hàng Thế giới tài trợ
126/TTG-QHQT 16/01/2011 Công văn số 126/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v bổ sung vốn và điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án "Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam" do Quỹ Toàn cầu (QTC) tài trợ.
85/UBND-VX 07/01/2011 Về việc hỗ trợ Methadone cho người bị ảnh hưởng HIV/AIDS
47/CT-UBND 31/12/2010 Về việc phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão 2011
29/CT-UBND 30/12/2010 Về việc đảm bảo anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2011
29/CT-UBND 30/12/2010 Chỉ thị Về việc đảm bảo anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2011
2351/QĐ-TTg 24/12/2010 Phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020
4578/QĐ-UBND 21/12/2010 Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện mua sắm bổ sung thuộc Dự án "Tăng cường chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS dựa vào cộng đồng tại Việt Nam"tỉnh Thanh Hóa năm 2010
27/CT-UBND 20/12/2010 Chỉ thị Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011 trên địa bàn thành phố Hà Nội
27/CT-UBND 20/12/2010 Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011 trên địa bàn thành phố Hà Nội
2281/QĐ-TTg 10/12/2010 Phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015
4744/QĐ-BYT 08/12/2010 Quyết định ban hành "Hướng dẫn triển khai thực hiện phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc"
3101/QĐ-UBND 01/12/2010 Quyết định Về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Khánh Hòa