Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Số văn bản 1846
Ký hiệu QĐ-TTg
Ngày ban hành 27/12/2018
Người ký Vũ Đức Đam
Trích yếu Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
825/QĐ-UBND 08/12/2011 Quyết định về việc ban hành hồ sơ, mẫu một số văn bản hành chính về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
825/QĐ-UBND 08/12/2011 Quyết định ban hành hồ sơ, mẫu một số văn bản hành chính về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
8678/VPCP-QHQT 06/12/2011 Công văn điều hành số 8678/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v gia hạn thời gian thực hiện Dự án do UNAIDS hỗ trợ cho UBQG phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm
3344/QĐ-UBND 05/12/2011 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Lào Cai
8428/UBND-VX 02/12/2011 Về việc điều chỉnh mục tiêu và kinh phí chương trình phòng, chống HIV/AIDS
8413/UBND-KTTC 02/12/2011 Về việc nghiên cứu, tham gia ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
5092/UBND-VX 02/12/2011 Về việc kiểm tra, rà soát cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
3222/QĐ-CT.UBND 02/12/2011 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Khánh Hòa
3221/QĐ-CT.UBND 02/12/2011 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Khánh Hòa
1535/QĐ-UBND 30/11/2011 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Bắc Ninh
20/CT-UBND 28/11/2011 Chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội
228/QĐ-UBND 25/11/2011 Quyết định công nhận danh sách xã, phường trọng điểm về HIV/AIDS năm 2011 của tỉnh Ninh Thuận
1910/QĐ-UBND 23/11/2011 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố Hải Phòng
3181/QĐ-UBND 21/11/2011 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng,chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Thanh Hóa
2511/UBND-VX 21/11/2011 Tổng kết thực hiện đề án "Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy" tỉnh Tuyên Quang
8201/VPCP-QHQT 17/11/2011 Về việc ký Tuyên bố cam kết của ASEAN: Hướng tới không nhiễm HIV mới, không phân biệt đối xử, không tử vong liên quan đến AIDS.
79/KH-UBND 15/11/2011 Thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
8062/VPCP-KGVX 14/11/2011 Về việc kiểm tra công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
2663/QĐ-UBND 10/11/2011 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Bến Tre
2989/QĐ-UBND 10/11/2011 Về việc khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Cam Ranh