Tăng cường điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone
Số văn bản 6974
Ký hiệu BYT-AIDS
Ngày ban hành 05/12/2017
Người ký Nguyễn Thanh Long
Trích yếu Tăng cường điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Phân loại Công văn
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
395/QĐ-LĐTBXH 30/03/2012 Quyết định ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới năm 2012
34/QĐ-PCAIDSMTMD 29/03/2012 Ban hành quy chế hoạt động của Tổ Chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
493/KH-BCĐ 29/03/2012 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011-2015
494/KH-BCĐ 29/03/2012 Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2012
345/SYT-NVD 23/03/2012 Tăng cường quản lý sinh phẩm xét nghiệm chuẩn đoán HIV
184/CYT-NVYD&TTBYT 22/03/2012 Về việc tăng cường quản lý sinh phẩm xét nghiệm chuẩn đoán HIV
496/SYT-NVD 22/03/2012 Về việc tăng cường quản lý sinh phẩm xét nghiệm chuẩn đoán HIV
460/QĐ-UBND 21/03/2012 Về việc bổ nhiệm lại bà Trần Thị Ngọc giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS
856/QĐ-BYT 20/03/2012 Thành lập Ban Điều phối và Nhóm Kỹ thuật thực hiện các hoạt động phối hợp giữa Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS và Chương trình Phòng, chống Lao
54/HD-MTTW-BTT 20/03/2012 Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người năm 2012
86/KH-BCĐ40 19/03/2012 Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
346/TLĐ 19/03/2012 Về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
1773/UBND-VHXH 16/03/2012 Công văn về việc xây dựng kế hoạch điều trị Methadone
712/QĐ-UBND 16/03/2012 Quyết định Phê duyệt kế hoạch thực hiện mua sắm thuộc Dự án "Phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam" tỉnh Thanh Hóa năm 2012
558/KH-SYT 16/03/2012 Kế hoạch phòng, chống tệ nạn ma túy ngành y tế năm 2012
1295/UBND-DTMN 09/03/2012 Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm năm 2012
28/KH-UBND 09/03/2012 Kế hoạch tổ chức thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội
84/TB-VPCP 09/03/2012 Thông báo số 84/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012
581/BLĐTBXH-BVCSTE 05/03/2012 Công văn về việc triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2012
1088/BYT-AIDS 05/03/2012 Công văn về việc xây dựng kế hoạch điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone giai đoạn 2013-2015