Ban hành Hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS
Số văn bản 5418
Ký hiệu QĐ-BYT
Ngày ban hành 01/12/2017
Người ký Nguyễn Thanh Long
Trích yếu Ban hành Hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2609/BYT-UBQG50 04/05/2012 Về việc Triển khai Tháng Cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2012
1280/QĐ-UBND 04/05/2012 Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện mua sinh phẩm xét nghiệm thuộc Dự án "Phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Thanh Hóa, giai đoạn III: 2007-2012"
4392/KH-SGD&ĐT 03/05/2012 Kế hoạch tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2012
1764/UBND-NC 02/05/2012 Về việc tổ chức điều tra, khảo sát liên quan đến việc tái trồng cây có chất ma túy
1130/QĐ-UBND 02/05/2012 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang
1219/QĐ-UBND 02/05/2012 Quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
401/AIDS-TT 27/04/2012 Về việc cung cấp địa chỉ đơn vị triển khai các dịc vụ phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương
708/UBND-VX 25/04/2012 Về việc phân phối hoàn trả thiệt hại cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình
1936/KH-UBND 25/04/2012 Kế hoạch cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện năm 2012 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
31/KH-UBND 25/04/2012 Kế hoạch triển khai Chương trình điều trị thay thế các chất gây nghiện dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2012-2015
538/QĐ-UBND 24/04/2012 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
22/KH-BCĐ 20/04/2012 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2012 trên địa bàn thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
62/KH-UBND 20/04/2012 Kế hoạch triển khai công tác xây dựng và duy trì Chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2012-2020
1609/QĐ-UBND 20/04/2012 Quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt Chuẩn quốc gia về y tế xã năm 2011
76/KH-UBND 17/04/2012 Kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2012
2873/BTP-PBGDPL 13/04/2012 Hướng dẫn thực hiện "Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015" năm 2012
79/HD-UBMT 12/04/2012 Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người, đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2012
431/TTg-KGVX 03/04/2012 Công văn số 431/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
1039/QĐ-BYT 03/04/2012 Quyết định ban hành "Mô hình thí điểm tiếp cận điều trị 2.0"
37/KH-UBND 30/03/2012 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống ma túy năm 2012