Phê duyệt Đề án "Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020"
Số văn bản 2140
Ký hiệu QĐ-TTg
Ngày ban hành 30/12/2017
Người ký Vũ Đức Đam
Trích yếu Phê duyệt Đề án "Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020"
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
15/CT-UBND 08/06/2012 Về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS
4339/UBND-VX 07/06/2012 Về việc phối hợp kiểm soát các hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh thuốc
3532/BYT-AIDS 07/06/2012 Về việc Tổ chức tổng kết và báo cáo kết quả phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư
2332/QĐ-UBND 30/05/2012 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người Thành phố Hà Nội
4026/UBND-VX 29/05/2012 Về việc triển khai thực hiện chỉ đạo phòng, chống ma túy tại 03 quận, 15 phường thị trấn
362/VPUBND-VX 28/05/2012 Về việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc
12/HD-LĐLĐ 28/05/2012 Hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và Tháng Cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
691/TTg-KGVX 26/05/2012 Về việc tổ chức các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy"
1675/LĐTBXH-PCTNXH 25/05/2012 Về việc phân nhóm lại tỉnh, thành phố trong công tác xây dựng xã phường lành mạnh
16/CT-TTg 22/05/2012 Về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS
28/KH-UBND 18/05/2012 Về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2015
357/UBND-LĐTBXH 17/05/2012 Về việc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện
74/KH-BCĐ130 17/05/2012 Về việc thông báo cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người" năm 2012
74/KH-UBND 17/05/2012 Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người" năm 2012
2896/BYT-QLD 15/05/2012 Về việc phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc
1137/QĐ-UBND 14/05/2012 Quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm đấu thầu Dự án "Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa năm 2012
1438/QĐ-UBND 14/05/2012 Quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2012
3271/VPCP-KGVX 11/05/2012 Về việc tổ chức Hội thảo "Huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội trong phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam"
2609/BYT-UBQG50 04/05/2012 Về việc Triển khai Tháng Cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2012
1280/QĐ-UBND 04/05/2012 Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện mua sinh phẩm xét nghiệm thuộc Dự án "Phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Thanh Hóa, giai đoạn III: 2007-2012"