Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo 138/CP
Số văn bản 14
Ký hiệu TB-VPCP
Ngày ban hành 13/01/2014
Người ký Nguyễn Quang Thắng
Trích yếu Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo 138/CP
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Thông báo
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
22/KH-UBND 19/07/2011 Về việc thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm năm 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
23/KH-UBND 19/07/2011 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm năm 2011 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
1467/QĐ-UBND 17/07/2011 Về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành Phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh
54/KH-UBND 16/07/2011 Kế hoạch phòng, chống mại dâm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015
2242/QĐ-UBND 13/07/2011 Quyết định phê duyệt giá trần và kế hoạch đấu thầu mua sắm Dự án "Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa"
1486/QĐ-UBND 11/07/2011 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
1545/QĐ-UBND 06/07/2011 Quyết định khen thưởng thành tích tấn công trấn áp tội phạm ma túy
2771/UBND-VX 05/07/2011 Về việc triển khai thực hiện Chương trình của Chính phủ về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
1947/QĐ-UBND 04/07/2011 Về việc thành lập Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
1947/QĐ-UBND 04/07/2011 Quyết định về việc thành lập Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
3247/QĐ-UBND 04/07/2011 Ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015
3247/KH-UBND 04/07/2011 Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015
172/TB-UBND 27/06/2011 Thông báo kết quả phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy tỉnh 6 tháng đầu năm 2011 trên địa bàn tỉnh
2374/QĐ-UBND 25/06/2011 Về việc ban hành Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015
2015/LĐTBXH-PCTNXH 23/06/2011 Về việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
2311/QĐ-UBND 22/06/2011 Về việc ban hành Chương trình cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015
177/QĐ-UBDT 20/06/2011 Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS năm 2011 của Ủy ban Dân tộc
917/QĐ-UBND 16/06/2011 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dam thành phố Hải Phòng
3655/VPCP - KGVX 03/06/2011 Công văn số 3655/VPCP - KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
885/TTG - KGVX 03/06/2011 Công văn số 885/TTG - KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm