Về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
Số văn bản 608
Ký hiệu QĐ-TTg
Ngày ban hành 25/05/2012
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
608/QĐ-TTg 25/05/2012 Về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
1001/QĐ-TTg 27/06/2011 Về việc Phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
679/QĐ-TTg 10/05/2011 Phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
36/2004/QĐ-TTg 17/03/2004 Về việc Phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn 2020