Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh
Số văn bản 96
Ký hiệu 2011/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/10/2011
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
47/2010/QĐ-UBND 22/09/2010 Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở cai nghiên ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy; Cán bộ, viên chức của Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội
46/2010/QĐ-UBND 22/09/2010 Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc Ban hành quy định mức đóng góp, chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội của Thành phố Hà Nội
47/2010/QĐ-UBND 22/09/2010 Về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở cai nghiên ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy; Cán bộ, viên chức của Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội
48/2010/QĐ-UBND 22/09/2010 Về việc thành lập Đội hoạt động xã hội Tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn
28 /2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV 16/09/2010 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy
28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV 16/09/2010 Thông tư liên tịch số 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy
6519/VPCP-KGVX 15/09/2010 Công văn số 6519/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v thuốc cai nghiện ma túy "Thiên Thanh Hoàn"
10/2010/CT-UBND 14/09/2010 Chỉ thị Về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục và đào tạo năm học 2010 - 2011
23/2010/QĐ-UBND 09/09/2010 Về việc quy định chế độ trợ giúp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái
94 /2010/NĐ-CP 09/09/2010 Quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng
23 /2010/QĐ-UBND 09/09/2010 Về việc quy định chế độ trợ giúp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái
94/2010/NĐ-CP 09/09/2010 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng
59/2010/QĐ-UBND 31/08/2010 Về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn
127/2010/TTLT-BTC-BYT 24/08/2010 Thông tư liên tịch số 127/2010/TTLT-BTC-BYT của Bộ Y tế-Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư Liên tịch số 88/2005/TTLT-BTC-BYT ngày 11/10/2005 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và một số định mức chi tiêu của dự án "Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại
20/2010/TTLT-BTTTT-BYT 20/08/2010 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BTTTT-BYT của Bộ Thông tin và Truyền thông-Bộ Y tế : Hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS
20/2010/TTLT-BTTTT-BYT 20/08/2010 Thông tư liên tịch hướng dẫn việc ưu tiền về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS
24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC 18/08/2010 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
23/2010/TT-LĐTBXH 16/08/2010 Quy định quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục.
121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH 12/08/2010 Thông tư liên tịch số 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính : Hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện
3122/2010/QĐ-BCA 09/08/2010 Ban hành tiêu chí phân loại và mức hỗ trợ kinh phí cho xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn ma túy trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy