Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế : Hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
Số văn bản
Ký hiệu 43/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT
Ngày ban hành 31/12/2011
Người ký Nguyễn Thị Xuyên, Nguyễn Trọng Đàm
Trích yếu Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế : Hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
Cơ quan ban hành Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế
Phân loại Thông tư liên tịch
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
09/2011/NĐ-CP 25/01/2011 Sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ
126/TTG-QHQT 16/01/2011 Công văn số 126/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v bổ sung vốn và điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án "Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam" do Quỹ Toàn cầu (QTC) tài trợ.
41/2010/TTLT/BLĐTBXH-BYT 31/12/2010 Thông tư liên tịch số 41/2010/TTLT/BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế : Hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuýtại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
118/2010/NĐ-CP 29/12/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng
47/2010/TT-BYT 29/12/2010 Thông tư Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc
09/2010/QĐ-UBND 07/12/2010 Quyết định điều chỉnh mức trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm bị bắt buộc đưa vào chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội
29/QĐ-UBND 07/12/2010 Điều chỉnh mức trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm bị buộc đưa vào chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định
25/CT-UBND 02/12/2010 Chỉ thị Về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
18/2010/QĐ-UBND 22/11/2010 Về việc Quy định mức trợ cấp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
2133/TTG-QHQT 19/11/2010 Công văn số 2133/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v Bổ sung danh mục dự án hợp tác do UNODC tài trợ thực hiện chương trình phòng, chống ma túy và tội phạm
35/2010/TTLT-BLĐTBXH- BTNMT 18/11/2010 Thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH- BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy
35/2010/TTLT-BLĐTBXH- BTNMT 18/11/2010 Thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH- BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy
8172/VPCP-KGVX 10/11/2010 Công văn số 8172/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v Chuẩn bị nội dung Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
544/QĐ-PCAIDSMTMD 09/11/2010 Về việc thành lập Trang thông tin điện tử của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
34/2010/TT-BLĐTBXH 08/11/2010 Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội
7827/VPCP-KGVX 01/11/2010 Công văn số 7827/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm về phòng, chống AIDS, phòng, chống ma túy, mại dâm
33/2010/TT-BLĐTBXH 01/11/2010 Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy
7553/VPCP-KGVX 21/10/2010 Công văn số 7553/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v mua xe ô tô phục vụ công tác phòng, chống ma túy
148/2010/TT-BTC 24/09/2010 Thông tư Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng
48/2010/QĐ-UBND 22/09/2010 Quyết định Về việc thành lập Đội hoạt động xã hội Tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn