Thông tư Quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
Số văn bản 12
Ký hiệu 2011/TT-BCA-C41
Ngày ban hành 25/03/2011
Người ký Lê Hồng Anh
Trích yếu Thông tư Quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Phân loại Thông tư
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5/CP 29/01/1993 Nghị quyết về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm
06/CP 29/01/1993 Nghị quyết số 06/CP của Chính phủ : Nghị quyết về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
05/CP 29/01/1993 Nghị quyết số 05/CP của Chính phủ : Nghị quyết về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm
16/CP 18/12/1992 Nghị định số 16/CP của Chính phủ : Nghị định quy định một số vấn đề về phòng và chống nhiễm HIV và SIDA