Quyết định phê duyệt kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lâm Đồng năm 2011
Số văn bản 874
Ký hiệu QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/04/2011
Người ký Trương Văn Thu
Trích yếu Quyết định phê duyệt kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lâm Đồng năm 2011
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Lâm Đồng
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5/CP 29/01/1993 Nghị quyết về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm
06/CP 29/01/1993 Nghị quyết số 06/CP của Chính phủ : Nghị quyết về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
05/CP 29/01/1993 Nghị quyết số 05/CP của Chính phủ : Nghị quyết về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm
16/CP 18/12/1992 Nghị định số 16/CP của Chính phủ : Nghị định quy định một số vấn đề về phòng và chống nhiễm HIV và SIDA