Quyết định về việc phê duyệt chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015
Số văn bản 320
Ký hiệu QĐ.UBND
Ngày ban hành 10/08/2011
Người ký Vũ Thị Bích Việt
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Tuyên Quang
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5/CP 29/01/1993 Nghị quyết về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm
06/CP 29/01/1993 Nghị quyết số 06/CP của Chính phủ : Nghị quyết về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
05/CP 29/01/1993 Nghị quyết số 05/CP của Chính phủ : Nghị quyết về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm
16/CP 18/12/1992 Nghị định số 16/CP của Chính phủ : Nghị định quy định một số vấn đề về phòng và chống nhiễm HIV và SIDA