Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban quản lý Dự án phòng, chống HIV/AIDS cho Thanh niên tỉnh Bắc Ninh
Số văn bản 247
Ký hiệu QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/03/2011
Người ký Nguyễn Nhân Chiến
Trích yếu Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban quản lý Dự án phòng, chống HIV/AIDS cho Thanh niên tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Bắc Ninh
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5/CP 29/01/1993 Nghị quyết về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm
06/CP 29/01/1993 Nghị quyết số 06/CP của Chính phủ : Nghị quyết về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
05/CP 29/01/1993 Nghị quyết số 05/CP của Chính phủ : Nghị quyết về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm
16/CP 18/12/1992 Nghị định số 16/CP của Chính phủ : Nghị định quy định một số vấn đề về phòng và chống nhiễm HIV và SIDA