Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Phước
Số văn bản 694
Ký hiệu QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/03/2011
Người ký Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Phước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Bình Phước
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4647/VPCP-KGVX 15/07/2008 Công văn số 4647/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v điều phối, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ cho công tác phòng, chống HIV/AIDS
96/2008/QĐ-TTG 11/07/2008 Quyết định số 96/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác đấu tranh phòng chống khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức, buôn bán trái phép các chất ma túy, các chất hướng thần, các chất tương tự, tiền chất và các loại tội phạm khác
96/QĐ-TTG 11/07/2008 Quyết định số 96/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác đấu tranh phòng chống khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức, buôn bán trái phép các chất ma túy, các chất hướng thần, các chất tương tự, tiền chất và các loại tội phạm khác
39/2008/QĐ-UBND 10/07/2008 Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu : Về việc ban hành chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm, người sau cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội, Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV 10/07/2008 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội
60/2008/TT-BTC 04/07/2008 Thông tư số 60/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ở các cấp
05/2008/NQ-HĐND 04/07/2008 Về chương trình phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) trên địa bàn huyện Vạn Ninh giai đoạn 2008 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
04/2008/NQ-HĐND 27/06/2008 Về Chương trình phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (chương trình phòng, chống HIV/AIDS) trên địa bàn Huyện Diên Khánh giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng sau năm 2010
57/2008/TTLT-BTC-BCA 25/06/2008 Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý
57/2008/TTLT-BTC-BCA 25/06/2008 Thông tư liên tịch số 57/2008/TTLT-BTC-BCA của Bộ Công an-Bộ Tài chính : Hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy
15/2008/CT-UBND 23/06/2008 Chỉ thị số 15/2008/CT-UBND của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu : Về việc tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
760/QĐ-TTG 19/06/2008 Quyết định số 760/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
16/2008/QH12 12/06/2008 Luật số 16/2008/QH12 của Quốc hội : Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy
3806/VPCP-KGVX 09/06/2008 Công văn số 3806/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v góp ý kiến đề án phòng chống ma túy của tỉnh Sơn La
849/TTG-KGVX 04/06/2008 Công văn số 849/TTG-KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v mở đợt cao điểm phòng chống ma túy
3669/VPCP-KGVX 02/06/2008 Công văn số 3669/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v Hội nghị ACCORD về tuyên truyền và giảm cầu ma túy.
3588/VPCP-KGVX 29/05/2008 Công văn số 3588/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v thực hiện thí điểm thay thế Methadone tại các Trung tâm cai nghiện ma túy Hải Phòng
3327/VPCP-KGVX 22/05/2008 Công văn số 3327/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v lễ phát động toàn dân tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện, chống tái nghiện.
567/QĐ-TTG 16/05/2008 Quyết định số 567/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
3090/VPCP-KTTH 15/05/2008 Công văn số 3090/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : V/v miễn thuế nhập khẩu đối với ô tô phục vụ công tác phòng, chống ma túy của lực lượng Hải quan