Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Phước
Số văn bản 694
Ký hiệu QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/03/2011
Người ký Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Phước
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Bình Phước
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
364/QĐ-TTG 19/03/2009 Quyết định số 364/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
1639/VPCP-KGVX 17/03/2009 Công văn số 1639/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v Đề án phòng, chống ma túy của tỉnh Sơn La
24/2009/QĐ-UBND 06/03/2009 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế
09/2009/PL-UBTVQH12 27/02/2009 Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự
62/TB-VPCP 26/02/2009 Thông báo số 62/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
1095/VPCP-KGVX 23/02/2009 Công văn số 1095/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Chương trình phòng, chống HIV/AIDS
1083/VPCP-KGVX 20/02/2009 Công văn số 1083/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2008
18/2009/NĐ-CP 18/02/2009 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
01/2009/QĐ-UBND 18/02/2009 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo về phòng, chống tội phạm, phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
05/2009/TT-BLĐTBXH 17/02/2009 Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Cơ sở hõ trợ nạn nhân theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ
05/2009/TT-BLĐTBXH 17/02/2009 Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo Quyết định 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ
06/2009/QĐ-UBND 17/02/2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Y tế
05/2009/QĐ-UBND 16/02/2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
350/TB-VPCP 31/12/2008 Thông báo số 350/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
55/2008/QĐ-BYT 30/12/2008 Quyết định số 55/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế
173/2008/QĐ-TTG 25/12/2008 Quyết định số 173/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy định áp dụng các biện pháp cần thiết đáp ứng yêu cầu về thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp
72/2008/QĐ-TTG 19/12/2008 Quyết định số 72/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bổ sung Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010
165/QĐ-TTG 11/12/2008 Quyết định số 165/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới
165/2008/QĐ-TTg 11/12/2008 Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới
125/2008/NĐ-CP 11/12/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2003 về quy định và hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục