Ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015
Số văn bản 2406
Ký hiệu QĐ-TTg
Ngày ban hành 18/12/2011
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5/CP 29/01/1993 Nghị quyết về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm
06/CP 29/01/1993 Nghị quyết số 06/CP của Chính phủ : Nghị quyết về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
05/CP 29/01/1993 Nghị quyết số 05/CP của Chính phủ : Nghị quyết về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm
16/CP 18/12/1992 Nghị định số 16/CP của Chính phủ : Nghị định quy định một số vấn đề về phòng và chống nhiễm HIV và SIDA