Về việc thành lập Trang thông tin điện tử của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Số văn bản 544
Ký hiệu QĐ-PCAIDSMTMD
Ngày ban hành 09/11/2010
Người ký Trương Vĩnh Trọng
Trích yếu Về việc thành lập Trang thông tin điện tử của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Cơ quan ban hành UBQG Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
172/2008/QĐ-TTG 09/12/2008 Quyết định số 172/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bổ sung Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010
8333/VPCP-KGVX 04/12/2008 Công văn số 8333/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v chuẩn bị nội dung Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2008
23/2008/CT-UBND 03/12/2008 Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009
23/2008/QH12 28/11/2008 Luật Giao thông đường bộ
25/2008/QH12 28/11/2008 Luật Bảo hiểm y tế
06/2008/PL-UBTVQH12 21/11/2008 Pháp lệnh Công an xã
7886/VPCP-KTTH 17/11/2008 Công văn số 7886/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ : V/v bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng, chống ma túy.
7879/VPCP-KGVX 17/11/2008 Công văn số 7879/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v thay đổi cơ quan chủ trì đề án của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy
7831/VPCP-KGVX 14/11/2008 Công văn số 7831/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v đề án phòng, chống ma túy trên địa bàn Tây Bắc.
32/2008/CT-TTg 11/11/2008 Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy và Nghị quyết số 16/2008/QH12 của Quốc hội
53/2008/QĐ-UBND 05/11/2008 Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum
36/2008/QĐ-BYT 28/10/2008 Quyết định số 36/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế : Về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vêàn toàn truyền máu dự phòng lây nhiễm HIV giai đoạn 2008-2010
304/TB-VPCP 27/10/2008 Thông báo số 304/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy tại các tỉnh trọng điểm
303/TB-VPCP 24/10/2008 Thông báo số 303/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp về dự trù, phân bổ và sử dụng kinh phí cho lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy
38/2008/QĐ-UBND 22/10/2008 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
21 /2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV 08/10/2008 Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục và Lao động xã hội
87/2008/TT-BTC 08/10/2008 Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em
86/2008/TTLT-BTC - BLĐTBXH 06/10/2008 Hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010
84/2008/QĐ-UBND 03/10/2008 Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận : Ban hành Quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm
34 /2008/QĐ-BCT 01/10/2008 Quyết định Phê duyệt đề án Tăng cường quản lý và kiểm soát tiền chất đến năm 2010