Về việc thành lập Trang thông tin điện tử của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Số văn bản 544
Ký hiệu QĐ-PCAIDSMTMD
Ngày ban hành 09/11/2010
Người ký Trương Vĩnh Trọng
Trích yếu Về việc thành lập Trang thông tin điện tử của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Cơ quan ban hành UBQG Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2009/TT-BXD 30/06/2009 Hướng dẫn việc cho thuê, quản lý, vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp
37/2009/QH12 29/06/2009 Sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự
826/QĐ-TTG 18/06/2009 Quyết định số 826/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
3689/VPCP-QHQT 04/06/2009 Chưa được phân loại số 3689/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v Cục Phòng, chống HIV/AIDS tiếp nhận viện trợ
84/2009/QĐ-TTG 04/06/2009 Quyết định số 84/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
3649/VPCP-KGVX 02/06/2009 Công văn số 3649/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v đơn vị làm đầu mối dự án Phòng, chống HIV/AIDS khu vực châu Á tại Việt Nam (HAARP)
695/QĐ-TTG 29/05/2009 Quyết định số 695/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
816/TTG-KGVX 28/05/2009 Công văn số 816/TTG-KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy
81/2009/QĐ-TTg 21/05/2009 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa dược đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025
14/2009/QĐ-UBND 15/05/2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hải Dương : Về trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục lao động xã hội
45/2009/NĐ-CP 13/05/2009 Hướng dẫn việc nhập khẩu mẫu, lấy mẫu, quản lý, sử dụng mẫu các chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vì mục đích quốc phòng, an ninh
28/2009/QĐ-UBND 12/05/2009 Về việc ban hành quy định về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương
152/TB-VPCP 08/05/2009 Thông báo số 152/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về mô hình tổ chức phòng, chống HIV/AIDS của thành phố Hồ Chí Minh
1031/QĐ-CTUBND 05/05/2009 Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” đến năm 2012 của tỉnh Bình Định
2583/VPCP-KGVX 21/04/2009 Công văn số 2583/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v xét nghiệm HIV cho thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự
2515/VPCP-KGVX 20/04/2009 Công văn số 2515/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v Đánh giá Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020
2507/VPCP-KGVX 20/04/2009 Công văn số 2507/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v xin chuyển đề án "Tổ chức cai nghiện ma túy tại địa bàn biên giới của bộ đội Biên phòng"
98/TB-VPCP 26/03/2009 Công văn số 98/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm (2003-2008)
93/TB-VPCP 23/03/2009 Thông báo số 93/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2008 và phương hướng năm 2009
07/2009/CT-UBND 20/03/2009 Về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm