Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện
Số văn bản 124
Ký hiệu 2018/TT-BTC
Ngày ban hành 20/12/2018
Người ký Trần Văn Hiếu
Trích yếu Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
49/2005/QĐ-TTG 10/03/2005 Quyết định số 49/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ phê duyệt "Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma túy đến năm 2010"
328/2005/QĐ-UB 23/02/2005 Quyết định số 328/2005/QĐ-UB của UBND Tỉnh Vĩnh Long : Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS đế năm 2010 và tầm nhìn 2020 của tỉnh Vĩnh Long.
178/2004/NĐ-CP 15/10/2004 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm
19/2004/CT-UB 09/10/2004 Chỉ thị số 19/2004/CT-UB của UBND TP Cần Thơ : V/v tăng cường công tác quản lý đối tượng mại dâm, ma túy đang cai ghiện, chữa bệnh tại gia đình và cộng đồng góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn TP. Cần Thơ.
146/2004/NĐ-CP 19/07/2004 Nghị định số 146/2004/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định quy định thủ tục, thẩm quyền quyết định đưa vào cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy
130/2004/QĐ-TTg 14/07/2004 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 đến năm 2010
1258/2004/QĐ.UB 12/07/2004 Quyết định số 1258/2004/QĐ.UB của UBND Tỉnh An Giang : V/v Ban hành quy chế quy định trách nhiệm của Trưởng BCĐ, thủ trưởng các ngành thành viên BCĐ và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trong công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
114/2004/QĐ-TTG 24/06/2004 Quyết định số 114/2004/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2000/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ phòng, chống ma túy
25/2004/QH11 15/06/2004 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
114/2004/QĐ-UB 22/04/2004 Quyết định số 114/2004/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về ban hành Quy định về quản lý và giúp đỡ học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện hồi gia
113/2004/QĐ-UB 22/04/2004 Quyết định số 113/2004/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về ban hành Quy định về xét duyệt cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện
36/2004/QĐ-TTG 17/03/2004 Quyết định số 36/2004/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020
265/2003/QĐ-TTG 16/12/2003 Quyết định số 265/2003/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ về chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
147/2003/NĐ-CP 02/12/2003 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
25/2003/CT-TTG 21/11/2003 Chỉ thị số 25/2003/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Chỉ thị tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm
246/2003/QĐ-UB 06/11/2003 Quyết định số 246/2003/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh : Về ban hành Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
133/2003/NĐ-CP 06/11/2003 Nghị định số 133/2003/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ
215/2003/QĐ-TTG 24/10/2003 Quyết định số 215/2003/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ về chế độ với quân nhân, công nhân viên quốc phòng trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh hoặc đấu tranh với những đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS
58/2003/NĐ-CP 29/05/2003 Nghị định số 58/2003/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyẻn quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần
584/QĐ-TTG 28/05/2003 Điều hành số 584/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ cử Ủy viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm