Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm
Số văn bản 1875
Ký hiệu QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 28/12/2018
Người ký Nguyễn Thị Hà
Trích yếu Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm
Cơ quan ban hành Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5193/VPCP-QHQT 14/09/2007 Công văn số 5193/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v Bộ Y tế tiếp nhận thuốc ARV điều trị HIV/AIDS
146/2007/NĐ-CP 14/09/2007 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
2759/2007/QĐ-UBND 13/09/2007 Quyết định số 2759/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa : Về việc ban hành quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
3537/QĐ-UBND 28/08/2007 Quyết định số 3537/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận : Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Thuận
3536/QĐ-UBND 28/08/2007 Quyết định số 3536/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận : Về việc thành lập Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Thuận
101/2007/TT-BTC 20/08/2007 Thông tư số 101/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS
13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC 20/08/2007 Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ
4341/VPCP-VX 06/08/2007 Công văn số 4341/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS.
194/2007/NQ-HĐND 25/07/2007 Nghị quyết số 194/2007/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh Nghệ An : Thông qua một số chính sách cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010.
120/2007/NĐ-CP 23/07/2007 Nghị định Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên
108/2007/QĐ-TTG 17/07/2007 Quyết định số 108/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010
947/TTG-QHQT 16/07/2007 Công văn số 947/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v Dự án "Tiếp thị xã hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/AIDS - giai đoạn 2007-2010"
17/2007/NQ-HĐND 14/07/2007 Về chương trình phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2007 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
114/2007/NĐ-CP 03/07/2007 Nghị định số 114/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy
96/2007/QĐ-TTG 28/06/2007 Quyết định số 96/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và phòng lây nhiễm HIV tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam
848/TTG-QHQT 28/06/2007 Công văn số 848/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v Bổ sung kinh phí cho dự án "Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam-Giai đoạn II"
16/2007/CT-TTg 27/06/2007 Về việc tăng cường thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em
108/2007/NĐ-CP 26/06/2007 Nghị định số 108/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
3447/VPCP-XDPL 22/06/2007 Công văn số 3447/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ : V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy
3434/VPCP-QHQT 21/06/2007 Công văn số 3434/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v Báo cáo kết quả Hội nghị về phòng chống HIV/AIDS