Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm
Số văn bản 1875
Ký hiệu QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 28/12/2018
Người ký Nguyễn Thị Hà
Trích yếu Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm
Cơ quan ban hành Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
742/VPCP-VX 31/01/2008 Công văn số 742/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ : Báo cáo Quốc gia lần thứ ba về việc thực hiện Tuyên bố cam kết phòng, chống HIV/AIDS
716/VPCP-VX 30/01/2008 Công văn số 716/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ : V/v tăng kinh phí phòng, chống ma túy ở cấp xã, phường
238/VPCP-VX 10/01/2008 Công văn số 238/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ : V/v ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định áp dụng các biện pháp cần thiết đáp ứng yêu cầu về thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp.
3/TB-VPCP 08/01/2008 Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
38/QĐ-TTG 08/01/2008 Quyết định số 38/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Quy định việc phối hợp trong phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS qua đường biên giới
03/TB-VPCP 08/01/2008 Thông báo số 03/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
09/TB-VPCP 06/01/2008 Thông báo số 09/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc hoàn thiện dự thảo đề án: "Tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"
9/TB-VPCP 06/01/2008 Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc hoàn thiện dự thảo đề án: "Tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"
25/2007/CT-UBND 28/12/2007 Về việc tổ chức đón Tết Mậu Tý - năm 2008
2405/QĐ-UBND 27/12/2007 Quyết định số 2405/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Yên Bái : Về việc quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Yên Bái
272/TB-VPCP 27/12/2007 Thông báo số 272/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
186/2007/NĐ-CP 25/12/2007 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP 24/12/2007 Thông tư liên tịch Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII "Các tội phạm về ma túy" của Bộ Luật Hình sự năm 1999
1480/QĐ-VPCP 24/12/2007 Quyết định số 1480/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Về việc cử cán bộ, công chức giúp việc cho Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP 24/12/2007 Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XVIII "Các tội phạm về ma túy" của Bộ luật hình sự năm 1999
104/2007/QĐ-UBND 21/12/2007 Quyết định số 104/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai : Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 156/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2010
110/2007/NQ-HĐND 15/12/2007 Nghị quyết số 110/2007/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh Lạng Sơn : Về Chương trình phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.
29/2007/CT-UBND 13/12/2007 Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008
147/2007/TTLT-BTC-BYT 12/12/2007 Thông tư liên tịch số 147/2007/TTLT-BTC-BYT của Bộ Y tế-Bộ Tài chính : Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010
5935/QĐ-UBND 11/12/2007 Quyết định số 5935/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận : Ban hành quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm