Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm
Số văn bản 1875
Ký hiệu QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 28/12/2018
Người ký Nguyễn Thị Hà
Trích yếu Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm
Cơ quan ban hành Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
708/TTG-QHQT 14/05/2008 Công văn số 708/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v tiếp nhận dự án chuyển giao kiến thức phòng ngừa tội phạm ma túy do Hàn Quốc tài trợ
03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH 08/05/2008 Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục xác minh, tiếp nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về
2734/VPCP-KGVX 02/05/2008 Công văn số 2734/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v kiểm tra công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.
488/QĐ-TTG 02/05/2008 Quyết định số 488/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDSvà phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
05/2008/CT-BXD 29/04/2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-BXD của Bộ Xây dựng : Về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới
2660/VPCP-KGVX 25/04/2008 Công văn số 2660/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v góp ý kiến đề án phòng, chống ma túy của tỉnh Sơn La.
101/TB-VPCP 23/04/2008 Thông báo số 101/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện thí điểm Nghị quyết 16/2003/QH11 của Quốc hội vể tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương.
34/2008/QĐ-UBND 22/04/2008 Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bắc Giang : Ban hành quy định về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh.
31/2008/QĐ-UBND 11/04/2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy
04/2008/UBTVQH12 02/04/2008 Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
17/2008/QĐ-UBND 19/03/2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Gia Lai : Về việc thành lập Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Gia Lai
41/2008/QĐ-TTG 18/03/2008 Quyết định số 41/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma túy
72/TB-VPCP 18/03/2008 Thông báo số 72/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
1704/VPCP-QHQT 18/03/2008 Công văn số 1704/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v đ/n CP Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án phòng chống ma túy.
72/TB-VPCP 18/03/2008 Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
41/2008/QĐ-TTg 18/03/2008 Quyết định Quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma túy
08/2008/QĐ-UBND 26/02/2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lào Cai : Ban hành quy định về chính sách hỗ trợ, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma túy; kinh phí hoạt động và chính sách hỗ trợ cán bộ làm công tác cai nghiện cộng đồng và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13 /2008/QĐ-UBND 22/02/2008 Quyết định Về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình
08/2008/QĐ-UBND 08/02/2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang : V/v ban hành mức đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm khi chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm, gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh An Giang
8/2008/QĐ-UBND 08/02/2008 V/v ban hành mức đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm khi chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm, gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh An Giang