Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm
Số văn bản 1875
Ký hiệu QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 28/12/2018
Người ký Nguyễn Thị Hà
Trích yếu Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm
Cơ quan ban hành Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
613/TTG-QHQT 20/04/2010 Công văn số 613/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v điều chỉnh nội đung Hiệp định viện trợ của Dự án Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam
2581/VPCP-KGVX 20/04/2010 Công văn số 2581/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v thực hiện thí điểm mô hình xã hội hóa cai nghiện, điều trị, dạy nghề và tư vấn việc làm cho người nghiện ma túy
832/2010/QĐ-UBND 20/04/2010 Quyết định số 832/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bắc Kạn : Về việc quy định các chế độ trợ cấp cho người nghiện ma túy, người bán dâm bị bắt buộc đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội
573/TTG-QHQT 09/04/2010 Công văn số 573/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v bổ sung vốn và điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án "Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam" do WB tài trợ
2160/VPCP-KGVX 02/04/2010 Chưa được phân loại số 2160/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy "Thiên Thanh Hoàn".
34/2010/NĐ-CP 02/04/2010 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
876 /QĐ-UBND 28/03/2010 Về việc tiếp tục thực hiện dự án “Mạng lưới chăm sóc, hỗ trợ tại cộng đồng cho người có HIV+ và trẻ mồ côi, trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS” giai đoạn 2010 - 2011 do Tổ chức PACT Việt Nam tài trợ
32/2010/QĐ-TTg 25/03/2010 Phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020
838 /QĐ-UBND 23/03/2010 Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị thuộc Dự án phòng chống HIV/AIDS năm 2011 bằng nguồn vốn do ngân hàng thế giới tài trợ
36/2010/TTLT-BTC-BYT 17/03/2010 Thông tư liên tịch số 36/2010/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính-Bộ Y tế : Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các dự án: Phòng, chống sốt xuất huyết; Phòng, chống bệnh đái tháo đường và Phòng, chống bệnh tăng huyết áp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010
11/2010/QĐ-UBND 17/03/2010 Về việc ban hành nâng mức chế độ trợ cấp cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại các Cơ sở Bảo trợ xã hội và Trung tâm Giáo dục Lao động và dạy nghề thuộc ngành Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý
22/2010/NĐ-CP 09/03/2010 Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
13/2010/NĐ-CP 27/02/2010 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
35/TB-VPCP 04/02/2010 Thông báo số 35/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010
35/TB-VPCP 04/02/2010 Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010
3/2010/TTLT-BYT-BCA 20/01/2010 Quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV
03/2010/TTLT-BYT-BCA 20/01/2010 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA của Bộ Y tế-Bộ Công an : Quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV
03/2010/TTLT-BYT-BCA 20/01/2010 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA của Bộ Y tế-Bộ Công an : Quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV
1/2010/TT-BYT 06/01/2010 Quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính
66/VPCP-KGVX 06/01/2010 Công văn số 66/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tiêu chí xã, phường trọng điểm về ma túy