Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Số văn bản 73
Ký hiệu 2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2018
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
271/TB-VPCP 09/11/2011 Thông báo số 271/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp kiểm điểm công tác 9 tháng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác cuối năm 2011 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
61/2011/QĐ-TTg 08/11/2011 Quyết định số 61/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích tổ chức lao động, sản xuất phục vụ chữa trị cai nghiện ma túy của các cơ sở cai nghiện ma túy được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
59/2011/QĐ-UBND 03/11/2011 Về việc quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
33/2011/QĐ-UBND 02/11/2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc quy định thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm hoặc quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú đối với người chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc
4139/QĐ-BYT 02/11/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS” ban hành kèm theo Quyết định số 3003/QĐ-BYT ngày 19/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế
33 /2011/QĐ-UBND 02/11/2011 Về việc quy định thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy tại trung tâm hoặc quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú đối với người chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại Hà Nội
1803/QĐ-BNV 24/10/2011 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Bộ Nội Vụ
1867/QĐ-TTG 24/10/2011 Quyết định số 1867/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
96/2011/NĐ-CP 21/10/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh
143/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL 21/10/2011 Quy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ngoài công lập
94/2011/NĐ-CP 18/10/2011 Nghị định số 94/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
91/2011/NĐ-CP 17/10/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
36/2011/TTLT-BYT-BQP 17/10/2011 Hướng dẫn khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự
140/2011/TTLT-BTC-LĐTBXH 14/10/2011 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015
2243/QĐ-UBND 05/10/2011 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3086/QĐ-UBND 30/09/2011 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma tuý ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” của tỉnh Quảng Ninh
5042/QĐ-BCT 30/09/2011 Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Công thương
52/2011/QĐ-TTG 21/09/2011 Quyết định số 52/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
81/2011/NĐ-CP 16/09/2011 Quy định chế độ ăn, mặc, chăm sóc và quản lý học sinh trường giáo dưỡng
1120/QĐ-UBND 14/09/2011 Quyết định về việc bổ sung nhiệm vụ quản lý sau cai nghiện ma túy đối với Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề - Hướng thiện và Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và cơ chế hoạt động của Trung tâm