Phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020
Số văn bản 424
Ký hiệu QĐ-TTg
Ngày ban hành 07/04/2017
Người ký Vũ Đức Đam
Trích yếu Phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
32/2011/QĐ-UBND 09/09/2011 Về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2015”
33/2011/TT-BYT 26/08/2011 Thông tư số 33/2011/TT-BYT của Bộ Y tế : Quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong một số trường hợp cần thiết để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh
1335/QĐ-UBND 23/08/2011 Phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2015
98/2011/QĐ-UBND 12/08/2011 Quyết định số 98/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bắc Ninh : Về việc quy định mức trợ cấp và chế độ đóng góp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm; mức đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm trên địa bàn tỉnh
320/QĐ.UBND 10/08/2011 Quyết định về việc phê duyệt chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015
319/QĐ-UBND 08/08/2011 Về việc phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015
319/QĐ-UBND 08/08/2011 Quyết về việc phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015
69/2011/NĐ-CP 08/08/2011 Nghị định số 69/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS
927/QĐ-UBND 03/08/2011 Quyết đinh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015
885/QĐ-UBND 26/07/2011 Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Trung tâm phòng, chống HIV-AIDS
61/2011/NĐ-CP 26/07/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
61/2011/NĐ-CP 26/07/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
173/TB-VPCP 22/07/2011 Chưa được phân loại số 173/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị kiểm điểm công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm 2011
58/2011/NĐ-CP 08/07/2011 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính
1724/QĐ-UBND 07/07/2011 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015
15/2011/QĐ-UBND 05/07/2011 Về việc quy định các mức trợ cấp xã hội thường xuyên cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
56/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
16/2011/QĐ-UBND 01/07/2011 Về việc quy định đối tượng và mức trợ cấp thường xuyên, trợ cấp đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
1378/QĐ-UBND 28/06/2011 Quyết định ban hành chương hành động phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015
27/2011/TT-BGDĐT 27/06/2011 Thông tư Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân