Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV
Số văn bản 6708
Ký hiệu QĐ-BYT
Ngày ban hành 10/11/2016
Người ký Phạm Lê Tuấn
Trích yếu Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
122/2011/NĐ-CP 27/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
192/2011/TT-BTC 26/12/2011 Thông tư Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
2406/QĐ-TTg 18/12/2011 Ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015
32/KH-UBND 15/12/2011 Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015
181/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH 15/12/2011 Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015
117/2011/NĐ-CP 15/12/2011 Quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân
181/2011/TTLT-BTC- BLĐTBXH 15/12/2011 TTLT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015
300/TB-VPCP 14/12/2011 Thông báo số 300/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về kết quả kiểm tra công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại thành phố Hải Phòng
8678/VPCP-QHQT 06/12/2011 Công văn điều hành số 8678/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v gia hạn thời gian thực hiện Dự án do UNAIDS hỗ trợ cho UBQG phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm
112/2011/NĐ-CP 05/12/2011 Về công chức xã, phường, thị trấn
3221/QĐ-CT.UBND 02/12/2011 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
3222/QĐ-UBND 02/12/2011 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
42/2011/TT-BYT 30/11/2011 Thông tư Bổ sung bệnh nhiễm độc Cadimi nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân, nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn tiêu chuẩn chẩn đoán, giám định
1535/QĐ-UBND 30/11/2011 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Bắc Ninh
35/2011/TT-BLĐTBXH 28/11/2011 Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
35/2011/TT-BLĐTBXH 28/11/2011 Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
44/2011/QĐ-UBND 21/11/2011 Sửa đổi khoản 2 Điều 3 bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND tỉnh Lào Cai
8201/VPCP-QHQT 17/11/2011 Công văn số 8201/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v ký Tuyên bố cam kết của ASEAN: Hướng tới không nhiễm HIV mới, không phân biệt đối xử, không tử vong liên quan đến AIDS.
34/2011/QĐ-UBND 16/11/2011 Về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội
41/2011/TT-BYT 14/11/2011 Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh