Chỉ định phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm HIV, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Số văn bản 6870
Ký hiệu QĐ-BYT
Ngày ban hành 21/11/2016
Người ký Nguyễn Thanh Long
Trích yếu Chỉ định phòng tham chiếu quốc gia về xét nghiệm HIV, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5/CP 29/01/1993 Nghị quyết về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm
06/CP 29/01/1993 Nghị quyết số 06/CP của Chính phủ : Nghị quyết về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
05/CP 29/01/1993 Nghị quyết số 05/CP của Chính phủ : Nghị quyết về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm
16/CP 18/12/1992 Nghị định số 16/CP của Chính phủ : Nghị định quy định một số vấn đề về phòng và chống nhiễm HIV và SIDA