Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Số văn bản 136
Ký hiệu 2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/09/2016
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
39/QĐ-CT 28/03/2011 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Tuyên Quang
12/2011/TT-BCA-C41 25/03/2011 Thông tư Quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
05/2011/TT-BLĐTBXH 23/03/2011 Thông tư số 05/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê và hướng dẫn thu thập thông tin về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện theo Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
05/2011/TT-BLĐTBXH 23/03/2011 Thông tư số 05/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê và hướng dẫn thu thập thông tin về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện theo Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
5/2011/TT-BLĐTBXH 23/03/2011 Ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê và hướng dẫn thu thập thông tin về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện theo Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
335/QĐ-UBND 22/03/2011 Quyết định về việc thành lập Ban quản lý dự án Quỹ toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Ninh
19/2011/NĐ-CP 21/03/2011 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi
247/QĐ-UBND 03/03/2011 Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban quản lý Dự án phòng, chống HIV/AIDS cho Thanh niên tỉnh Bắc Ninh
04 /2011/TT-BLĐTBXH 25/02/2011 Quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội
04/TT-BLĐTBXH 25/02/2011 Quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội
17/2011/NĐ-CP 22/02/2011 Nghị định số 17/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Bổ sung, sửa tên chất, tên khoa học đối với một số chất thuộc Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ và Nghị định số 163/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001
9/QĐ-PCAIDSMTMD 18/02/2011 Về việc thành lập Tổ chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về công tác phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm
09/QĐ-PCAIDSMTMD 18/02/2011 Quyết định số 09/QĐ-PCAIDSMTMD của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm : Về việc thành lập Tổ chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về công tác phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm
08/2011/QĐ-UBND 16/02/2011 Về việc quy định số lượng cán bộ và mức thù lao hàng tháng của người trực tiếp chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
16/TB-VPCP 16/02/2011 Thông báo số 16/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng,chống tệ nạn ma túy, mại dâm
32/2011/QĐ-UBND 02/02/2011 Quyết định Ban hành Quy chế cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai
202/202/QĐ-VPCP 30/01/2011 Phê duyệt Dự án “Nâng cao năng lực Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về điều phối và vận động chính sách” do Chương trình phối hợp của Liên Hợp quốc về phòng, chống HIV/AIDS (UNAIDS) viện trợ không hoàn lại
223/QĐ-UBND 28/01/2011 Bổ sung, kiện toàn Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Hưng Yên
09/2011/TT-BYT 26/01/2011 Thông tư Hướng dẫn điều kiện và phạm vi chuyên môn của cơ sở y tế điều trị bằng thuốc kháng HIV
09/2011/TT-BYT 26/01/2011 Thông tư hướng dẫn điều kiện và phạm vi chuyên môn của Cơ sở y tế điều trị bằng thuốc kháng HIV