Nghị định sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất
Số văn bản 126
Ký hiệu 2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/12/2015
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1001/QĐ - TTG 27/06/2011 Quyết định số 1001/QĐ - TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
27/2011/QĐ-UBND 20/06/2011 Về việc nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
1290/QĐ.UBND 13/06/2011 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch cai nghiện cho người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20/2011/TT-BYT 06/06/2011 Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Y tế
3655/VPCP - KGVX 03/06/2011 Công văn số 3655/VPCP - KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
885/TTG - KGVX 03/06/2011 Công văn số 885/TTG - KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
898/QĐ-UBND 23/05/2011 Quyết định Phê duyệt kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm và cai nghiện phục hồi năm 2011
13/2011/QĐ-UBND 20/05/2011 Quy chế hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm Chữa bệnh -Giáo dục-Lao động xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam
768/TTG-KGVX 16/05/2011 Công văn số 768/TTG-KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v tổ chức "Tháng hành động phòng, chống ma túy"
679/QĐ - TTG 10/05/2011 Quyết định số 679/QĐ - TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 -2015
15/2011/QĐ-UBND 10/05/2011 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
725/TTG - KGVX 09/05/2011 Công văn số 725/TTG - KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v thay đổi nhân sự tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
12/2011/QĐ-UBND 06/05/2011 Quy định mức chi trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại trung tâm giáo dục - dạy nghề 05-06 thành phố Đà Nẵng
18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT 28/04/2011 Quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
18/2011/QĐ-UBND 22/04/2011 Về việc quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
19/2011/TT-BCA 20/04/2011 Thông tư quy định chi tiết thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng
874/QĐ-UBND 13/04/2011 Quyết định phê duyệt kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lâm Đồng năm 2011
943/QĐ-UBND 04/04/2011 Về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Quảng Ninh
07/2011/TT-BTP 31/03/2011 Hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý
694/QĐ-UBND 30/03/2011 Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Phước