V/v cử thành viên UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Số văn bản 1453
Ký hiệu QĐ-TTg
Ngày ban hành 19/08/2014
Người ký Vũ Đức Đam
Trích yếu V/v cử thành viên UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04/2010/TTLT-BCA-BYT 09/08/2010 Hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng tại bệnh viện của nhà nước
21/2010/TT-BLĐTBXH 05/08/2010 Thông tư số 21/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Ban hành Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội
113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH 03/08/2010 Thông tư liên tịch Sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLDDTBXH ngày 27/9/2007 hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng theo quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ
1439/QĐ-UBND 14/07/2010 Phê duyệt Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Hưng Yên
75/2010/NĐ-CP 12/07/2010 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá
75/2010/NĐ-CP 12/07/2010 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá.
73/2010/NĐ-CP 12/07/2010 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội
49/2010/QH12 28/06/2010 Luật Bưu chinh
52/2010/QH12 17/06/2010 Luật Nuôi con nuôi
53/2010/QH12 17/06/2010 Luật Thi hành án hình sự
3857/VPCP-KGVX 07/06/2010 Công văn số 3857/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy.
3410/VPCP-KGVX 21/05/2010 Chưa được phân loại số 3410/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v Bổ sung kinh phí cho Đề án phòng, chống ma túy trong trường học
808/TTG-KGVX 20/05/2010 Chưa được phân loại số 808/TTG-KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy
22/2010/QĐ-UBND 10/05/2010 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội
2925/VPCP-KGVX 06/05/2010 Chưa được phân loại số 2925/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v thực hiện dự án phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và buôn người do ADB tài trợ
10/2010/TT-BYT 29/04/2010 Thông tư Hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện
2735/VPCP-KGVX 27/04/2010 Công văn số 2735/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v cử cán bộ tham gia Diễn đàn phòng, chống ma túy.
08/2010/TT-BYT 26/04/2010 Hướng dẫn báo cáo số liệu nghiên cứu sinh khả dụng/tương đương sinh học trong đăng ký thuốc
2671/VPCP-KGVX 22/04/2010 Chưa được phân loại số 2671/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v chỉ đạo điểm công tác phòng, chống AIDS, ma túy tại tỉnh Điện Biên
2584/VPCP-KGVX 20/04/2010 Chưa được phân loại số 2584/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v Báo Thanh niên nêu về tình hình tái nghiện ma túy ở Thành phố Hồ Chí Minh.