Phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện tại Việt Nam đến năm 2020
Số văn bản 2596
Ký hiệu QĐ-TTg
Ngày ban hành 27/12/2013
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện tại Việt Nam đến năm 2020
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5/CP 29/01/1993 Nghị quyết về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm
06/CP 29/01/1993 Nghị quyết số 06/CP của Chính phủ : Nghị quyết về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
05/CP 29/01/1993 Nghị quyết số 05/CP của Chính phủ : Nghị quyết về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm
16/CP 18/12/1992 Nghị định số 16/CP của Chính phủ : Nghị định quy định một số vấn đề về phòng và chống nhiễm HIV và SIDA