Về việc tổ chức các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma tuý"
Số văn bản 692
Ký hiệu TTg-KGVX
Ngày ban hành 21/05/2013
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về việc tổ chức các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma tuý"
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Công văn
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
275/TB-VPCP 25/09/2008 Thông báo số 275/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị chuyên đề về can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện
6017/VPCP-KGVX 12/09/2008 Công văn số 6017/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v chuẩn bị nội dung Hội nghị các tỉnh trọng điểm về HIV/AIDS và ma túy
50/2008/QĐ-UBND 03/09/2008 Về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các Cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An
50/2008/QĐ-UBND 03/09/2008 Về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các Cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An
17/2008/QĐ-UBND 02/09/2008 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
120/2008/QĐ-TTG 29/08/2008 Quyết định số 120/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
01/2008/NQLT-BLĐTBXH- BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN 28/08/2008 Về việc ban hành “Các tiêu chí phân loại, chấm điểm đánh giá và biểu thống kê báo cáo về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm”
18/2008/QĐ-UBND 25/08/2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Yên Bái : Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm thực hiện theo Nghị định 178/2004/NĐ-CP và Thông tư 05/2006/TT-BLĐTBXH
28/2008/QĐ-BYT 14/08/2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế : Về việc ban hành Quy chế báo cáo và Biểu mẫu báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
5306/VPCP-KGVX 13/08/2008 Công văn số 5306/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v phê duyệt các đề án, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy.
110/2008/QĐ-TTg 13/08/2008 Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý
110/2008/QĐ-TTG 13/08/2008 Quyết định số 110/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma túy
10/2008/CT-UBND 08/08/2008 Chỉ thị hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo trong năm học 2008 - 2009
203/2008/QĐ-UBND 07/08/2008 Về việc chế độ thù lao cho cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dinh dưỡng tại các xã, phường không trọng điểm
193/TB-VPCP 04/08/2008 Thông báo số 193/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại phiên họp Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
04/2008/QĐ-UBND 31/07/2008 Ban hành chương trình phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) trên địa bàn huyện Ninh Hòa, giai đoạn 2008 - 2010 và dự báo đến 2020
13/2008/TT-BLĐTBXH 28/07/2008 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội
03/2008/NQ-HĐND 24/07/2008 Về chương trình phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2008 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
234/2008/NQ-HĐND 23/07/2008 Về một số chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An
18/2008/NQ-HĐND 18/07/2008 Về chương trình phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) trên địa bàn huyện Ninh Hòa,giai đoạn 2008 - 2010 và dự báo đến năm 2020