Về việc tổ chức các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma tuý"
Số văn bản 692
Ký hiệu TTg-KGVX
Ngày ban hành 21/05/2013
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về việc tổ chức các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma tuý"
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Công văn
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
31/2009/TT-BGDĐT 23/10/2009 Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
31/2009/TT-BGDĐT 23/10/2009 Ban hành Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
31/2009/TT-BGDĐT 23/10/2009 Thông tư Ban hành quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7375/VPCP-QHQT 21/10/2009 Công văn số 7375/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức Hội thảo khu vực về đấu tranh chống mại dâm và du lịch tình dục
293/TB-VPCP 21/09/2009 Thông báo số 293/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp bàn về các giải pháp để thu hút kinh phí tài trợ từ Quỹ Toàn cầu cho công tác phòng, chống HIV/AIDS
1601/TTG-QHQT 08/09/2009 Công văn số 1601/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v phê duyệt dự án trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS
174/2009/TT-BTC 08/09/2009 Hướng dẫn cơ chế huy động và quản lý các nguồn vốn tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá”
6074/VPCP-KGVX 03/09/2009 Công văn số 6074/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v chuẩn bị tổ chức Hội nghị về công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm tại tỉnh Quảng Ninh
72/2009/NĐ-CP 03/09/2009 Nghị định Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
5596/VPCP-KGVX 17/08/2009 Công văn số 5596/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tìm hiểu sự việc báo nêu về bài thuốc cai nghiện ma túy
1279/QĐ-TTG 14/08/2009 Về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
244/QĐ-PCAIDSMTMD 12/08/2009 Về việc tặng thưởng cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm ma túy
5495/VPCP-KGVX 11/08/2009 Công văn số 5495/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2009 của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy
66/2009/NĐ-CP 01/08/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng
52/2009/QĐ-UBND 31/07/2009 Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương : Về việc quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện và sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương
227/TB-VPCP 30/07/2009 Thông báo số 227/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
1107/QĐ-TTG 28/07/2009 Quyết định số 1107/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015
144/2009/TTLT-BTC-BCA 16/07/2009 Thông tư liên tịch số 144/2009/TTLT-BTC-BCA của Bộ Công an-Bộ Tài chính : Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma tuýtheo quy định tại Quyết định số 110/2008/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma túy.
18/2009/NQ-HĐND 15/07/2009 Về quy định mức thu của người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Khánh Hòa
4654/VPCP-KGVX 09/07/2009 Công văn số 4654/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v chuẩn bị nội dung họp Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm