Về việc tổ chức các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma tuý"
Số văn bản 692
Ký hiệu TTg-KGVX
Ngày ban hành 21/05/2013
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về việc tổ chức các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma tuý"
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Công văn
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2010/TT-BYT 06/01/2010 Thông tư số 01/2010/TT-BYT của Bộ Y tế : Quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính
28/VPCP-KGVX 05/01/2010 Công văn số 28/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tiếp nhận thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy "Bông sen"
9329/VPCP-KGVX 31/12/2009 Công văn số 9329/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v hỗ trợ kinh phí phòng, chống ma túy cho tỉnh Yên Bái
9220/VPCP-KGVX 28/12/2009 Công văn số 9220/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy "Thiên Thanh Hoàn"
9170/VPCP-KGVX 25/12/2009 Công văn số 9170/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
104/2009/QĐ-UBND 24/12/2009 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng
16/2009/CT-UBND 22/12/2009 Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
89/2009/QĐ-UBND 18/12/2009 Quyết định số 89/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng : Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma túy tỉnh Lâm Đồng
25/2009/NQ-HĐND 15/12/2009 Về cho vay vốn đối với hộ gia đình có người sau cai nghiện ma túy, mại dâm hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy, mại dâm hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
21/2009/CT-UBND 10/12/2009 Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
39/2009/QH12 23/11/2009 Luật Người cao tuổi
20/2009/TT-BYT 20/11/2009 Bãi bỏ Quyết định số 28/2007/QĐ-BYT ngày 10/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa của một số khối lượng máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
8134/VPCP-KGVX 13/11/2009 Công văn số 8134/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v Tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ cơ sở tiêu biểu trong công tác phòng, chống HIV/AIDS
8049/VPCP-KGVX 11/11/2009 Công văn số 8049/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v hoãn phân công thành viên UBQG 50 đi kiểm tra, giám sát tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2009
87/2009/QĐ-UBND 05/11/2009 Quyết định số 87/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh : Về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy
2085/TTG-QHQT 03/11/2009 Công văn số 2085/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v Phê duyệt bổ sung vốn và mở rộng Dự án của Bộ Y tế do Quỹ toàn cầu tài trợ cho phòng chống HIV/AIDS
09/2009/TTLT-BCA-BYT 03/11/2009 Thông tư liên tịch Hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
316/TB-VPCP 02/11/2009 Thông báo số 316/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị "Thực trạng và chính sách về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong công nhân, viên chức lao động"
127/2009/QĐ-TTG 26/10/2009 Quyết định số 127/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
94/2009/NĐ-CP 26/10/2009 Nghị định số 94/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy