Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 - 2015
Số văn bản 163
Ký hiệu 2012/TTLT-BTC-BYT
Ngày ban hành 08/10/2012
Người ký Nguyễn Thanh Long -Nguyễn Thị Minh
Trích yếu Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 - 2015
Cơ quan ban hành Bộ Y tế- Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1001/QĐ - TTG 27/06/2011 Quyết định số 1001/QĐ - TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
27/2011/QĐ-UBND 20/06/2011 Về việc nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
1290/QĐ.UBND 13/06/2011 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch cai nghiện cho người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20/2011/TT-BYT 06/06/2011 Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Y tế
3655/VPCP - KGVX 03/06/2011 Công văn số 3655/VPCP - KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
885/TTG - KGVX 03/06/2011 Công văn số 885/TTG - KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
898/QĐ-UBND 23/05/2011 Quyết định Phê duyệt kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm và cai nghiện phục hồi năm 2011
13/2011/QĐ-UBND 20/05/2011 Quy chế hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm Chữa bệnh -Giáo dục-Lao động xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam
768/TTG-KGVX 16/05/2011 Công văn số 768/TTG-KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v tổ chức "Tháng hành động phòng, chống ma túy"
679/QĐ - TTG 10/05/2011 Quyết định số 679/QĐ - TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 -2015
15/2011/QĐ-UBND 10/05/2011 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
725/TTG - KGVX 09/05/2011 Công văn số 725/TTG - KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v thay đổi nhân sự tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
12/2011/QĐ-UBND 06/05/2011 Quy định mức chi trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại trung tâm giáo dục - dạy nghề 05-06 thành phố Đà Nẵng
18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT 28/04/2011 Quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
18/2011/QĐ-UBND 22/04/2011 Về việc quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
19/2011/TT-BCA 20/04/2011 Thông tư quy định chi tiết thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng
874/QĐ-UBND 13/04/2011 Quyết định phê duyệt kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lâm Đồng năm 2011
943/QĐ-UBND 04/04/2011 Về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh Quảng Ninh
07/2011/TT-BTP 31/03/2011 Hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý
694/QĐ-UBND 30/03/2011 Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Phước