Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Số văn bản 1486
Ký hiệu QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/07/2011
Người ký Huỳnh Đức Hoà
Trích yếu Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Lâm Đồng
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1971 Công ước về các chất hướng thần 1971
1961 Công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961 (Đã sửa đổi theo Nghị định thư 1972 sửa đổi Công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961)