Về việc phối hợp kiểm soát các hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh thuốc
Số văn bản 4339
Ký hiệu UBND-VX
Ngày ban hành 07/06/2012
Người ký Nguyễn Thị Bích Ngọc
Trích yếu Về việc phối hợp kiểm soát các hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh thuốc
Cơ quan ban hành UBND thành phố Hà Nội
Phân loại Công văn
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
36/2011/TTLT-BYT-BQP 17/10/2011 Hướng dẫn khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự
91/2011/NĐ-CP 17/10/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
140/2011/TTLT-BTC-LĐTBXH 14/10/2011 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015
4181/KH-UBND 11/10/2011 Kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015
6340/BYT-UBQG50 10/10/2011 Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2011
4146/KH-UBND 07/10/2011 Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Ninh Thuận
719/QĐ-UBND 07/10/2011 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội tỉnh Ninh Bình
719/QĐ-UBND 07/10/2011 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội tỉnh Ninh Bình
2243/QĐ-UBND 05/10/2011 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
5807/KH-UBND 30/09/2011 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
3086/QĐ-UBND 30/09/2011 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma tuý ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” của tỉnh Quảng Ninh
3087/QĐ-UBND 30/09/2011 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011-2015
5042/QĐ-BCT 30/09/2011 Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Công thương
1302/KH-UBND 22/09/2011 Kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
3900/QĐ-UBND.VX 22/09/2011 Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Nghệ An
4121/UBND-VH 22/09/2011 Về việc triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS
52/2011/QĐ-TTG 21/09/2011 Quyết định số 52/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
2550/QĐ-UBND 16/09/2011 Về việc khen thưởng thành tích công tác phá, bắt vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
81/2011/NĐ-CP 16/09/2011 Quy định chế độ ăn, mặc, chăm sóc và quản lý học sinh trường giáo dưỡng
54/KH-UBND 14/09/2011 Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa