Về việc quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
Số văn bản 18
Ký hiệu 2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/04/2011
Người ký Huỳnh Đức Hòa
Trích yếu Về việc quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Lâm Đồng
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1971 Công ước về các chất hướng thần 1971
1961 Công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961 (Đã sửa đổi theo Nghị định thư 1972 sửa đổi Công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961)