Về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS
Số văn bản 16
Ký hiệu CT-TTg
Ngày ban hành 22/05/2012
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Chỉ thị
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1961 Công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961 (Đã sửa đổi theo Nghị định thư 1972 sửa đổi Công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961)