Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người năm 2012
Số văn bản 54
Ký hiệu HD-MTTW-BTT
Ngày ban hành 20/03/2012
Người ký Hà Thị Liên
Trích yếu Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người năm 2012
Cơ quan ban hành Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phân loại Công văn
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1971 Công ước về các chất hướng thần 1971
1961 Công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961 (Đã sửa đổi theo Nghị định thư 1972 sửa đổi Công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961)