Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
Số văn bản 3406
Ký hiệu KH-UBND
Ngày ban hành 22/08/2011
Người ký Võ Đại
Trích yếu Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Ninh Thuận
Phân loại Công văn
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
319/QĐ-UBND 08/08/2011 Về việc phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015
69/2011/NĐ-CP 08/08/2011 Nghị định số 69/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS
1591/QĐ-UBND 05/08/2011 Về việc tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
927/QĐ-UBND 03/08/2011 Quyết đinh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015
1992/QĐ-UBND 28/07/2011 Về việc kiện toàn thành viên Đội Kiểm tra liên ngành về phòng về phòng, chống tệ nạn mại dâm
61/2011/NĐ-CP 26/07/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
885/QĐ-UBND 26/07/2011 Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Trung tâm phòng, chống HIV-AIDS
61/2011/NĐ-CP 26/07/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
2865/QĐ-UBND 25/07/2011 Về việc ban hành Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015
173/TB-VPCP 22/07/2011 Chưa được phân loại số 173/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị kiểm điểm công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm 2011
714/KH-UBND 21/07/2011 Kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2011-2015
1071/CTUBND-HC 20/07/2011 Về việc tăng cường phối hợp trong công tác phòng ngừa tội phạm giết người và hiếp dâm trẻ em tại tỉnh Sóc Trăng
22/KH-UBND 19/07/2011 Về việc thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm năm 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
23/KH-UBND 19/07/2011 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm năm 2011 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
1467/QĐ-UBND 17/07/2011 Về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành Phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh
54/KH-UBND 16/07/2011 Kế hoạch phòng, chống mại dâm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015
2242/QĐ-UBND 13/07/2011 Quyết định phê duyệt giá trần và kế hoạch đấu thầu mua sắm Dự án "Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa"
1486/QĐ-UBND 11/07/2011 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
58/2011/NĐ-CP 08/07/2011 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính
1724/QĐ-UBND 07/07/2011 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015