Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
Số văn bản 3406
Ký hiệu KH-UBND
Ngày ban hành 22/08/2011
Người ký Võ Đại
Trích yếu Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Ninh Thuận
Phân loại Công văn
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2550/QĐ-UBND 16/09/2011 Về việc khen thưởng thành tích công tác phá, bắt vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
81/2011/NĐ-CP 16/09/2011 Quy định chế độ ăn, mặc, chăm sóc và quản lý học sinh trường giáo dưỡng
54/KH-UBND 14/09/2011 Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
53/KH-UBND 14/09/2011 Kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai nghiện cho người nghiện ma túy giai đoạn 2011-2015
53/KH-UBND 14/09/2011 Kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai nghiện cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015
54/KH-UBND 14/09/2011 Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
1120/QĐ-UBND 14/09/2011 Quyết định về việc bổ sung nhiệm vụ quản lý sau cai nghiện ma túy đối với Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề - Hướng thiện và Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và cơ chế hoạt động của Trung tâm
32/2011/QĐ-UBND 09/09/2011 Về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2015”
69/BC-LĐTBXH 08/09/2011 Báo cáo về Công tác cai nghiện ma túy tại Việt Nam thời gian qua
5714/UBND-DTMN 29/08/2011 Về việc triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
33/2011/TT-BYT 26/08/2011 Thông tư số 33/2011/TT-BYT của Bộ Y tế : Quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong một số trường hợp cần thiết để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh
1335/QĐ-UBND 23/08/2011 Phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2015
1335/QĐ-UBND 23/08/2011 Về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2015
3406/KH-UBND 22/08/2011 Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
2339/QĐ-UBND 16/08/2011 Về việc điều chỉnh chế độ trợ cấp đối với các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dũng, quản lý tại các Trung tâm thuộc Sở Lao động TBXH tỉnh Hải Dương
30/KH-UBND 16/08/2011 Kế hoạch Thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
1451/QĐ-UBND 15/08/2011 Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
98/2011/QĐ-UBND 12/08/2011 Quyết định số 98/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bắc Ninh : Về việc quy định mức trợ cấp và chế độ đóng góp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm; mức đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm trên địa bàn tỉnh
320/QĐ.UBND 10/08/2011 Quyết định về việc phê duyệt chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015
319/QĐ-UBND 08/08/2011 Quyết về việc phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015