Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
Số văn bản 3406
Ký hiệu KH-UBND
Ngày ban hành 22/08/2011
Người ký Võ Đại
Trích yếu Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Ninh Thuận
Phân loại Công văn
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3221/QĐ-CT.UBND 02/12/2011 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
3222/QĐ-UBND 02/12/2011 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
1535/QĐ-UBND 30/11/2011 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Bắc Ninh
1535/QĐ-UBND 30/11/2011 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Bắc Ninh
42/2011/TT-BYT 30/11/2011 Thông tư Bổ sung bệnh nhiễm độc Cadimi nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân, nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn tiêu chuẩn chẩn đoán, giám định
20/CT-UBND 28/11/2011 Chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội
35/2011/TT-BLĐTBXH 28/11/2011 Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
35/2011/TT-BLĐTBXH 28/11/2011 Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
228/QĐ-UBND 25/11/2011 Quyết định công nhận danh sách xã, phường trọng điểm về HIV/AIDS năm 2011 của tỉnh Ninh Thuận
1910/QĐ-UBND 23/11/2011 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố Hải Phòng
3181/QĐ-UBND 21/11/2011 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng,chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Thanh Hóa
44/2011/QĐ-UBND 21/11/2011 Sửa đổi khoản 2 Điều 3 bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND tỉnh Lào Cai
2511/UBND-VX 21/11/2011 Tổng kết thực hiện đề án "Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy" tỉnh Tuyên Quang
8201/VPCP-QHQT 17/11/2011 Công văn số 8201/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v ký Tuyên bố cam kết của ASEAN: Hướng tới không nhiễm HIV mới, không phân biệt đối xử, không tử vong liên quan đến AIDS.
8201/VPCP-QHQT 17/11/2011 Về việc ký Tuyên bố cam kết của ASEAN: Hướng tới không nhiễm HIV mới, không phân biệt đối xử, không tử vong liên quan đến AIDS.
34/2011/QĐ-UBND 16/11/2011 Về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội
79/KH-UBND 15/11/2011 Thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
41/2011/TT-BYT 14/11/2011 Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
8062/VPCP-KGVX 14/11/2011 Về việc kiểm tra công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
2989/QĐ-UBND 10/11/2011 Về việc khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Cam Ranh